Ontwikkeling van machines en productiemiddelen

 

Orteg ontwikkelt, bouwt en installeert speciale productie machines. Met wortels in het lijnmanagement van een productie organisatie begrijpen wij welke eigenschappen van een machine essentieel zijn voor een succesvolle inzet in de praktijk. Hiermee onderscheiden wij ons van het gemiddelde ingenieursbureau en machinebouwer.

 

Bij het ontwerp van onze machines wordt overlegd met het management én de toekomstige gebruikers op de werkvloer. Hiermee wordt gewaarborgd dat de geboden oplossing daadwerkelijk kan wat management én operators verwachten en nodig hebben. Hiermee worden verrassingen, teleurstellingen en desinvesteringen na de ingebruikname voorkomen. Orteg realiseert bij voorkeur het gehele traject van concept ontwerp tot en met ingebruikname.

Ontwikkelde productiemiddelen: