Projectmanagement

 

Orteg zet een effectieve projectorganisatie op en realiseert uw projectdoelen binnen de overeengekomen tijdstermijn.

 

Projectmanagement technieken als PRINCE2 en SCRUM  worden hierbij als als leidraad gehanteerd. Minstens even belangrijk is echter een intelligente en pragmatistische aanpak, gebaseerd op inhoudelijke kennis en kunde.

 

Vaak wensen onze klanten om gedurende de looptijd van een project de scope bij te stellen om tot een optimaal resultaat te komen. Wijzigingen van de einddoelen worden door ons gefaciliteerd en beheerd. Het gaat er om dat het optimale resultaat voor uw organisatie wordt gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van onze projecten: